passievoordezorg.nl
Hart voor de zorg 

Huishoudelijke ondersteuning

 •  Huishoudelijke ondersteuning basis. 
 • Huishoudelijke ondersteuning speciaal 
 • Thuisondersteuning. Bij het bepalen welke ondersteuning nodig is en in welke intensiteit ondersteuning geboden moet worden, wordt gekeken naar de te behalen resultaten, de aanwezigheid van verzwarende omstandigheden en de noodzaak om (eventuele) begeleiding in te zetten bij het dagelijks functioneren.

  Huishoudelijke ondersteuning basis
  De te behalen resultaten bij het inzetten van huishoudelijke ondersteuning basis zijn het schoon en leefbaar houden van de primaire leefruimten van de woning en het optioneel verzorgen van de was. De begrippen schoon en leefbaar huis en het verzorgen van de was zijn als volgt gedefinieerd. Schoon en leefbaar huis:
  De primaire leefruimten van het huis moeten schoon en opgeruimd zijn volgens algemeen gebruikelijke hygiënische normen.
  Daarmee wordt voorkomen dat de woning vervuilt. Wasverzorging: Verzorging van de was omvat het machinaal wassen, laten drogen en opvouwen van kleding en linnen- en beddengoed. Het strijken van kleding en/of linnen- en beddengoed vindt in principe niet plaats. 

  Huishoudelijke ondersteuning speciaal
  De te behalen resultaten bij het inzetten van huishoudelijke ondersteuning
  speciaal zijn naast het realiseren van een schoon en leefbaar huis en optioneel de wasverzorging, de regievoering over het huishouden. Het regie voeren over het huishouden is als volgt gedefinieerd. Regie voeren over het huishouden

  Thuisondersteuning
  Thuisondersteuning In sommige situaties kan het nodig zijn dat naast huishoudelijke ondersteuning ook individuele begeleiding noodzakelijk is.