passievoordezorg.nl
Hart voor de zorg 


Privacy

 Privacy cliënten gegevens Lakgezondheidszorg verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten of omdat u deze gegevens zelf aan ons versterkt heeft. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Cliënten
Voor- en achternaam
Geslacht • Geboortedatum
Adresgegevens • Telefoonnummer
E-mailadres • Type zorg
Burgerservicenummer (BSN) • Bankrekeningnummer (IBAN)
Indicatie (tbv zorgverlening)
Gegevens over gezondheid

Lakgezondheidszorg verwerkt slechts persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor het aanbieden van zorg en het selecteren van medewerkers. Het verwerken van deze persoonsgegevens is noodzakelijk. In z’n algemeenheid geldt dat Lakgezondheidszorg alleen voor welbepaalde, uitdrukkelijk omschreven en gerechtvaardigde doelen persoonsgegevens worden verzameld en verwerkt. Persoonsgegevens worden alleen met een rechtvaardige grondslag verwerkt. Lakgezondheidszorg verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Om onze zorgverlening uit te kunnen voeren.

Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is.