passievoordezorg.nl
Hart voor de zorg 

Doelgroepen

Lakgezondheidszorg biedt huishoudelijke ondersteuning aan mensen die ondersteuning nodig hebben om thuis te kunnen blijven wonen. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet meer lukt. Lakgezondheidszorg biedt alleen hulp uit de WMO. De WMO is er ook voor mensen die hulp nodig hebben om te kunnen deelnemen aan de samenleving. Omdat het op eigen kracht of met hulp van de omgeving niet lukt. De inwoner kan door beperking niet meer deelnemen aan de samenleving of kan niet meer zonder ondersteuning thuis blijven wonen.
De gemeente bekijkt samen met de inwoner en de omgeving welke ondersteuning nodig is. De gemeente kijkt eerst wat de cliënt zelf nog kan doen. 4.3 Leeftijden Lakgezondheidszorg biedt opvang en begeleiding aan jongvolwassenen van 18+. De cliënten hebben een indicatie gekregen van de gemeente.