passievoordezorg.nl
Hart voor de zorg 

Lakgezondheidszorg streeft naar om
Zorg op maat te leveren 

     
u  

    


 

Lakgezondheidszorg is een kleinschalige thuiszorg organisatie, die zorg levert aan kwetsbare doelgroepen die niet zelfstandig hun  huishouden kunnen doen en Lakgezondheidszorg geeft ondersteuning hierin. 

Wij vinden het belangrijk dat er meer zorg en aandacht komt voor de ouderen en ondersteuning.

Ouderen hebben passende ondersteuning nodig die volledig informeert 
Zij hebben behoefte aan iemand met kennis iemand die met de ouderen meedenkt en die ze informeert over de mogelijkheden waar ouderen uit kunnen kiezen. 
Wij willen ouderen helpen en ondersteunen. Door samen te werken met andere partijen zoals zorgkantoren en gemeentes proberen wij continue onze kennis uit te breiden, zodat wij de beste ondersteuning kunnen bieden.
Wij willen een kleine organisatie blijven met vooruitstrevende doelen om de zorg voor ouderen te blijven ontwikkelen. Door deze ontwikkelingen willen wij de juiste zorg bieden en de kosten laag houden dat er meer overblijft voor de ouderen. Met de hieronder genoemde onderwerpen willen wij ons bezig houden en is voor ons van groot belang.
We nemen ruim de tijd om goed naar onze cliënten  te luisteren en een individueel zorgpakket aan te bieden dat het best aansluit op hun behoeften.